POSYANDU

DATA PENGURUS POSYANDU

NO

NAMA

JABATAN

KEDUDUKAN

1

Kukuh Harsono, ST

Kepala Desa

Penanggungjawab

2

Ngusman

Kaur Kesra

Ketua Umum

3

Ny. Kukuh Harsono

Ketua TP – PKK Desa

Ketua Harian I

4

Subar Kiyatno

LP3M

Ketua Harian II

5

Ny. Sirowati

Pokja IV PKK Desa

Sekretaris

6

Listiyani

Bidan Desa

Anggota

7

Karto Wardoyo

SKD

Anggota

8

Suwarno

Tokoh Masyarakat

Anggota

9

Catur Edi Santoso

Tokoh Masyarakat

Anggota